MArketGlory Арена Статистика

Статистики за учества на локал арена.

Тие што се во минус подесуваат победничка тактика. Тие што се во плус  подесуваат тактика за губење.

Просечна заработка по учество во арена. Би требало да биде слична со таа од отстапувањата но мора да има разлика помеѓу нив бидејки сиде денови немаат иста просечна заработка.

Арена поени

Дата тренд

Статистиката функционира на следниов начин.
1.Се собира дневната заработка од сите играчи на локал.
2.Средната заработка се добива кога вкупната дневна заработка се дели со бројот на играчи за тој ден на локал арена.
3.На секој играч што учествувал тој ден му се одзема средната заработка од неговасо така се добива неговото отстапување во заработка во однос н другите играчи.
4.Во сумата на сите отстапувања на играчот дава дали истиот е во плус или минус
5.Ако е во минус значи дека заостанува со заработката и треба да намести победничка стратегија. А ако е во плус тогаш има заработено повеќе отколку просечната заработка и треба да намести губитничка тактика.
6.Победникот за секоја битка го одредува системот.
7.Идеален случај е ако кај сите во сумата од отстапувањето е нула.
8.Ако некој отсуствува од локал аена кај него за тој ден нема промена
9.Ако имаме некој нов он автомастки на почетокот е нула.
10. Ак се направи некоја грешка истиот играч автоматски ке одите или повеќе во плус или повеќе во минус и истото системот ке го компензира во наредните денови.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *