Рангови Во Арена

logo

Сите MarketGlory граѓани кои имаат најмалку 5 поени енергија и оружје за  најмалку еден напад и одбрана може да учествуваат. Судирите во арена се извршуваат веднаш, без чекање на време, и сите корисници кои ќе го надминат статусот цивил може да бидат нападнати доколку арена нивото на напаѓачот не е помал или поголем од 5 ранга.

За секој борба, без разлика дали сте нападнале или сте нападнати, ќе изгубите 10% од својата енергија. Секоја битка која ќе ја победите ги зголемува вашите арена поени во зависност од нивото на поразениот играч.

Како резултат на вашата еволуција во арена ке примите бонус во €, кој се дава еднаш дневно.

Подоле имате листа на сите рангови во Арена. Може да ги видиш потребните поени за да се добие ранг, колку пати корисникот може да биде нападнат во текот на денот зависно од неговиот ранг, колку поени ќе примите ако го совладате корисникот кој го има тој ранг и колку поени губите ако бидете совладни од корисник кој го има тој ранг.

Со цел да го  добиете арена бонусот, на крајот на денот (00.00 времето на серверот, 2 GMT), ти треба да имаш најмалку едно оружје за напад, едно за одбрана и 5 поени енергија.

Novice (1) Novice (2) Novice (3) Novice (4) Novice (5)
novice-1 novice-2 novice-3 novice-4 novice-5

Потребни поени:

5

може да биде

нападнат:

1 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

1 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

18

може да биде

нападнат:

2 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

2 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

42

може да биде

нападнат:

3 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

3 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

64

може да биде

нападнат:

4 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

5 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

108

може да биде

нападнат:

5 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

8 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Warrior (1) Warrior (2) Warrior (3) Warrior (4) Warrior (5)
warrior-1 warrior-2 warrior-3 warrior-4 warrior-5

Потребни поени:

165

може да биде

нападнат:

6 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

12 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

247

може да биде

нападнат:

7 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

19 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

345

може да биде

нападнат:

8 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

23 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

459

може да биде

нападнат:

9 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

27 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

608

може да биде

нападнат:

10 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

32 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Hunter (1) Hunter (2) Hunter (3) Hunter (4) Hunter (5)
hunter1 hunter2 hunter3 hunter4 hunter5

Потребни поени:

814

може да биде

нападнат:

12 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

37 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

1050

може да биде

нападнат:

14 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

42 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

1316

може да биде

нападнат:

16 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

47 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

1643

може да биде

нападнат:

18 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

53 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

2006

може да биде

нападнат:

20 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

59 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Chieftain (1) Chieftain (2) Chieftain (3) Chieftain (4) Chieftain (5)
chieftain-1 chieftain-2 chieftain-3 chieftain-4 chieftain-5

Потребни поени:

2432

може да биде

нападнат:

23 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

64 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

2982

може да биде

нападнат:

26 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

71 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

3542

може да биде

нападнат:

29 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

77 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

4150

може да биде

нападнат:

32 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

83 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

4860

може да биде

нападнат:

35 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

90 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

FightLord (1) FightLord (2) FightLord (3) FightLord (4) FightLord (5)
fightlord-1 fightlord-2 fightlord-3 fightlord-4 fightlord-5

Потребни поени:

5723

може да биде

нападнат:

39 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

97 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

6656

може да биде

нападнат:

43 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

104 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

7659

може да биде

нападнат:

47 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

111 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

8732

може да биде

нападнат:

51 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

118 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

9875

може да биде

нападнат:

55 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

125 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Leader (1) Leader (2) Leader (3) Leader (4) Leader (5)
leader-1 leader-2 leader-3 leader-4 leader-5

Потребни поени:

11305

може да биде

нападнат:

60 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

133 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

12831

може да биде

нападнат:

65 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

141 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

14453

може да биде

нападнат:

70 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

149 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

16171

може да биде

нападнат:

75 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

157 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

17985

може да биде

нападнат:

80 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

165 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Maestro (1) Maestro (2) Maestro (3) Maestro (4) Maestro (5)
maestro-1 maestro-2 maestro-3 maestro-4 maestro-5

Потребни поени:

20068

може да биде

нападнат:

86 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

173 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

22386

може да биде

нападнат:

92 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

182 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

24700

може да биде

нападнат:

98 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

190 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

27263

може да биде

нападнат:

104 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

199 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

29952

може да биде

нападнат:

110 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

208 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Champion (1) Champion (2) Champion (3) Champion (4) Champion (5)
champion-1 champion-2 champion-3 champion-4 champion-5

 Потребни поени:

32832

може да биде

нападнат:

117 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

216 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

36160

може да биде

нападнат:

124 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

226 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

39480

може да биде

нападнат:

131 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

235 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

42944

може да биде

нападнат:

138 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

244 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

46552

може да биде

нападнат:

145 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

253 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Immortal (1) Immortal (2) Immortal (3) Immortal (4) Immortal (5)
immortal-1 immortal-2 immortal-3 immortal-4 immortal-5

Потребни поени:

50759

може да биде

нападнат:

153 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

263 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

55146

може да биде

нападнат:

161 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

273 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

59502

може да биде

нападнат:

169 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

282 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

64240

може да биде

нападнат:

177 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

292 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

69158

може да биде

нападнат:

185 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

302 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

God (1) God (2) God (3) God (4) God (5)
god-1 god-2 god-3 god-4 god-5

Потребни поени:

74568

може да биде

нападнат:

194 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

312 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

80427

може да биде

нападнат:

203 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

323 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

86247

може да биде

нападнат:

212 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

333 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

92267

може да биде

нападнат:

221 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

343 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Потребни поени:

98766

може да биде

нападнат:

230 на ден

ако го поразиш,

ти добиваш:

354 поен

ако те порази,

ти губиш поени

зависно од

твојот ранг

Останати постови за арена:

Туторијал за Арена

1 коментар

  1. Mushu January 28, 2014 2:12 pm  Reply

    YOUR WEBSITE ROCKS!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *