Работни Места

logo

Работни Места

Во листата подолу ќе најдете на расположиви работни места. Вашата плата ќе се пресметува според вашата продуктивност. За секој ден на работа ќе добиете плата и поени искуство. Ако работите од ден на ден, искуството ќе порасне. Можете да купите искуство во износ од:
• 0,5 € за секој поен искуство кога имате помеѓу 1 и 100 поени искуство,
• 0,45 € за секој поен искуство кога ќе имате помеѓу 100 и 500 поени искуство,
• 0,4 € за секој поен искуство кога ќе имате помеѓу 500 и 1900 поени искуство,
Парите од купување на поени искуство се префрлени на владините фондови на земјата во која сте граѓанин. Поените искуство паѓаат секој ден за 0,3%.

Кога работите, искуството ќе се зголеми, како што следува:

 

- за 0 активни реферали – по 0,7 поени на ден;
- за 1 активен реферал - по 1 поен на ден;
- за 2 активни реферали - по 1.5 поени на ден;
- за 3 активни реферали - по 2 поени на ден;
- за 4 активни реферали - по 2.5 поени на ден;
- за 5 или повеќе активни реферали - по 3 поени на ден.
Не заборавајте дека за 3 последователни дена на работа ќе добиете, исто така, бонус за работа од Владата. Вие може да работите само еднаш во 24 часа. Со цел да добиете бонус за работа треба да работите 3 дена по ред. Ако прескокнете еден ден, бонусот нема да ви биде даден, додека не направите 3 дена по ред. Вашата енергија се намалува за 50% секој пат кога ќе работите. Работните места подолу се подредени по плата зададена од страна на компаниите. Прикажаната плата е  за 8 часа на работа, за максимална продуктивност (1000). Платата што ја добивате може да се пресмета со помош на следната формула: (прикажана плата * твоја продуктивност)/1000.

 

Забелешка: Вие не може да работите освен ако вашето ниво на енергија е поголема од 10% од вашата продуктивност.

останати постови на оваа тема:
Поставување На Работно Место На Workplace

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *