Продукти и Eнергија

logo
Зошто е потребно да се има енергија (поголема од 1) на MarketGlory?

-Зависно од енергијата добивате поголем бонус после FIGHT;
-Колку поголема енергија толку поголема ПРОДУКТИВНОСТ;
-Колку поголема енергија имаат рефералите толку поголеми бонуси се добиваат од нив;
-Нападот и одбраната се одредуваат зависно од енергијата.

Енергијата се зголемува кога се консумираат продукти.
За пример слаб квалитет на продукти ке ја зголеми енергијата за 1, а продуктите со висок квалитет по консумиранјето ја зголемуваат енергијата за 5.

Енергијата се зголемува кога се консумираат или се поседуваат:
-Кафе
-Облека
-Весници
-Куки
-Вино
-Млеко
-Сирење.

Колку енергија се добива?

Храна:
-1 за слаб квалитет
-3 за среден квалитет
-5 за висок квалитет.
Храната се консумира четири пати дневно, во 3:15, 9:15, 15:15, и 21:15. Храната мозе да се купи од локалниот пазар (со мкд) или од глобалниот пазар (со Злато). Од како ке ја купите храната(Food) можете да си проверите колкаво количество имате преку Profile->Inventory.

Облека:
-1 за слаб квалитет
-3 за среден квалитет
-5 за висок квалитет.
Било кој квалитет на облека трае 10 дена. Облеката може да се купи од локалниот пазар(со мкд) или од глобалниот пазар (со Злато)Одкако ке ја купите облеката(Clothes) можете да проверите колкаво количество имате преку Profile -> Inventory.

Кафе:
-1 за слаб квалитет.
-3 за среден квалитет
-5 за високи квалитет.
Кафето може да се консумира кога ке посакате и колку ке посакате во денот. Кафето може да се купи од локалниот пазар (со мкд) или од глобалниот пазар (со Злато). Одкако ке го купите кафето(Coffee) можете да проверите колкаво количество имате прекуProfile -> Inventory.

Млеко:
-1 за слаб квалитет
-3 за среден квалитет
-5 за за висок квалитет.
Млекото може да се консумира само еднаш на секои 24 часа, енергијата зависно од квалитетот ја добивате веднаш по купувањето.Млекото може да се купи од локалниот пазар(со мкд) или од глобалниот пазар(со Злато).

Куќи:
-7 енергија за куќа
-20 енергија за вила
-35 енергија за палата.
Куќата, Вилата и Палатата траат 30 дена, може да се купат од локалниот пазар(со мкд) или од глобалниот пазар(со Злато).

Весници:
Секој весник дава по 0.3 енергија, во еден ден можат да се купат само 10 весници (максимум 3 енергија). Весниците се купуваат од Почетната страна (Home).

Вино:
Виното дава енергија зависно од неговата старост (енергијата запишана кога се купува виното), и може да се консумира само еднаш во денот, може да се купи од локалниот пазар(со мкд) или од глобалниот пазар(со злато).

Сирење:
Сирењето се консумира кога и да посакате (преку Profile -> Inventory). Кога сирењето ке се консумира добивате 50 енергија.И може да консумирате максимум 10 сирења во денот.

Како се намалува енергијата?

Енергијата се намалува за 5% на секој саат, по 10% после борба и 50% после работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Многу е важно да се води сметка за тоа колку трошите и колку ке заработите при купување на храна, облека, пијалоци и куќи не секогаш е добро да се има висока енергија.

останати постови на оваа тема:
Добивање Енергија од Cuisine Product

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *