Префрлање на евра од еден акаунт на друг

logo

Најлесен начин за да се префрлат евра од еден акаунт на друг е преку трговија на акции.

Играч А треба да му позајми 1 евро на играч Б

1. Играч А става акција на продажба по регуларна цена.

2. Играч Б ја купува акцијата од Играчот А

3. Играч Б ја става акцијата на продажба по регуларна цена + 1 евро.

4. Играч А ја купува акцијата.

Бидејќи при трговија со акции не се плаќаат даноци и такси.

Состојбата на играчот А и играчот Б е иста со таа разлика што 1 евро од играчот А се наоѓа кај играчот Б.

ЗАБЕЛЕШКА: Гледајте да си имате барем 1 акција!!!

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *