Потребните Материјали За Компанијата Се Купуваат Од Пазар


logo

По отварање на фирма во инвентарот на фирмата сите податоци се на нула. Како што може да се види на сликава.

pecatnica 09

Во конкретниов случај за печатницата потребно е да се набави хартија. Хартијата може да се набави од двата маркет локал и глобал. На локален маркет се купува со локална валута т.е МКД а на глобален маркет се купува  со злато. За да се набави хартија треба да се внесат финансиски средства.  Набавката на хартија може да ја направиме со притискање на копчето buy.

pecatnica 10
После притискање на копчето buy автоматски се наоѓаме на локалниот маркет каде се продава потребниот материјал за нашата фирма во нашиов случај хартија.
Во црвениот квадрат се гледа која наша фабрика е селектирана за да го купи материјалот. Ако имаме 2 или повеќе фирми кои користат хартија тогаш треба да внимаваме бидејки може материјалот да биде купен од онаа фирма со која не планираме набавка.
Ја внесуваме количината на хартија која сакаме да ја купиме и притискаме на копчето buy. Доколку имаме доволно финансиски средства набавката на материјалите ќе се изврши доколку немаме доволно средства нема да се изврши купувањето.

pecatnica11

На последната слика гледаме дека имаме направено набавка на 50 единици хартија.
pecatnica 12

останати постови на оваа тема:
Отварање На Печатница
Внесување На Средства Во Компанија
Поставување На Работно Место На Workplace

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *