Како до огромна заработувачка во 8 чекори:

logo

Како до огромна заработувачка во 8 чекори:

1. правиш 2 мутлиња секој ден (од мобилен и од таблет)
2. чекаш 30 дена
3. Работиш/fight со мултито
4. го ставаш мултито на продажба
5. таквите мултиња се купуваат редовно по 1-3 голд

Зашто се купуваат рефералите ?!

6. Голем број играчи играат со повеќе акаунти (главен и останати – од работа или од кај цурата)
7. единствен начин да се префрлат сретства е со главниот акаунт да ставиш на продажба некоj referral и со помошниот акаунт да го купиш по безобразно голема цена.
8. Бидејќи голем број играчи немаат мн IP адреси да играат, поисплатливо им е да купат referral за 1-5 голд, кога ќе го добијат да го стават веднаш на продажба за (20 голд) и да го купат со својот помошен акаунт. (нешто ќе се изгуби ама многу ќе се добие)

HAVE FUN BOYS AND GIRLS 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *