Внесување На Средства Во Компанија


logo

Во компанија може да се внесе само злато (gold). За да внесете злато во компанија потребно е да влезете во фабриката и да ги направите следниве 2 чекори
1. Кликнете на финансии (finances)
2. Во инвест треба да ја запишете вредноста на златото која ја внесувате во компанијата. Може да се внесат само цели броеви. После кликате на копчето инвест.

pecatnica 06

На следнава слика може да приметите дека имаме инвестирано 4 голд. За внесување голд во компанија не се плаќа провизија.
За да може да функционира компанијата т.е да исплати плата треба средствата да се конвертираат во локалната валута т.е во МКД.
Тоа се прави на следниов начин. Во полето action кое е обележано со црвено се внесува вредноста на злато која ке се конвертира во МКД и се притиска копчето sell gold.
За да се изврши оваа акција се плаќа 3% данок. Доколку немаме доволно злато да се покријат и овие 3% данок конвертирањето нема да се изврши.

pecatnica 07

На следната слика може да се види дека се конвертирани 3 злато во МКД и е платена такса од 0.09 злато.

pecatnica 08

останати постови на оваа тема:
Отварање На Печатница
Купување На Материјали Од Маркет Потребни За Фабриката
Поставување На Работно Место На Workplace

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *