Бонуси во MarketGlory

logo

Во MarketGlory постојат 6 типа на бонуси кои можете да ги добиете доколку ги исполните условите за добивање на тие бонуси.

Бонусите се:
-Fight Bonus
-Work Bonus
-Referal Bonus
-Arena Bonus
-Medals
-Affiliates

Fight Bonus
FightBonus
Овој бонус се добива преку Referral Fights, максимумот е 10 борби во денот и зависи од енергијата која ја имате во моментот на борбата (на пример Fight бонусот е 10, а вие имате 15 енергија после завршувањето на борбата ке добиете бонус од 1.5 мкд).
Work Bonus
WorkBonusОвој бонус се добива со работење (Work), за да го добиете овој бонус треба да работите три дена со ред, после третиот ден ке добиете бонус зависно од вашата продуктивност. (на пример Work Бонусот е 100, а вие имате 48.51 продуктивост, после три последователни дена работа ке добиете 4.85 мкд).
Referal Bonus
ReferalBonus
Овој бонус се добива зависно од тоа колку активни реферали имате т.е. колку од вашите реферали имаат повеке од 1 енергија. Значи за да го добиете овој бонус вашите реферали треба да имаат повеке од 1 енергија во 00:00 серверско време (23:00 наше време).
Arena Bonus
ArenaBonus
Овој бонус се добива зависно од тоа дали учествувате во арената и кој ранк сте во арената. За да го добиете овој бонус треба да сте одреден ранк во арената, да имате повеке од 5 енергија, едно оружје за напад и едно оружје за одбрана. Бонусот се добива во 23:00 наше време и неговата висина зависи од вашиот арена ранк.
Medals
MedalsBonus
Овој бонус се добива кога се продаваат медалите кои ги освојувате во војна, колку појак медал толку повисока цена на истиот, цената на медалите е во евра.
Affiliates
AffiliatesBonus
Начинот на добивање на овој бонус е доста специфичен.
Кога некој ке се регистрира во играта преку вашиот линк за реферали, тој афтоматски станува ваш реферал. Секој реферал ви носи 0.1 Affiliates Points во првите 30 дена од неговото регистрирање (за да добиете поени вашиот реферал мора да направи миниму 5 борби во денот).
Збирањето на вакви поени трае од 20-ти до 20-ти наредниот месец, на 21-ви во месецот се доделува бонус во евра зависно од тоа колку поени сте собрале.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *